Denkbeelden, lezing en expositie

Zondag 17 april 2016

Het kerkje van Oostum, een locatie die een rol speelt in de verbeelding van Ploegkunstenaars en in het boek Filosofische wandelingen van landschapsfilosoof Eric Brinckmann. Vandaar dat de ontmoeting tussen De Ploeg en de filosoof hier plaats vindt..

Eric Brinckmann gaat in op de relatie van de mens met de natuur, de rol daarin van De Ploeg én becommentarieert het tentoongestelde werk van Ploegkunstenaars van nu. (lees meer)

Het boek Filosofische wandelingen is te koop.
Een artikel over dit boek.

Adres

Groninger Kunstkring De Ploeg
p.a. Albert Harkemaweg 7, 9831 SV Aduard

Email Ons

info@groningerkunstkringdeploeg.nl