Groninger kunstkring De Ploeg

 

Actueel / Nieuws

Groninger kunstkring De Ploeg in het Museum Klooster Ter Apel

Groninger kunstkring De Ploeg exposeert van 28 april 2024 tot en met 15 september 2024 in het Museum Klooster Ter Apel. Dit prachtige klooster heeft al lange tijd een verbinding met De Ploeg, naast werk van oud Ploeglid Henk Helmantel, ons huidige Ploeglid Geert Schreuder, zijn er glas in lood ramen te bewonderen van Johan Dijkstra.

In het MKTA zullen de Ploeg kunstenaars je meenemen naar het hier en nu met het thema “Stilte”.

Stilte kan je op allerlei manieren ervaren en wat betekent dat dan voor de kunstenaar, werkt hij of zij in stilte, voelt hij de stilte. Is er misschien een zekere stilte nodig om een schilderij of beeldhouwwerk te maken. En wat betekent dat dan voor de kijker? Kan je Stilte ervaren door naar een schilderij te kijken? Kortom vragen die je mee kan nemen als je de expositie bekijkt.

Ook kan je Stilte ervaren door in het ‘stilte huisje’ van Josefien Alkema te zijn. Het is een hutje waar geen WIFI doorheen kan. Ongestoord van mobieltjes, pingetjes van mails en appjes kan je een moment gaan zitten. Je kan als het ware je eigen binnentuin betreden, verbinden met je innerlijke wereld en laat dan maar opkomen wat er opkomt als je even stil bent. Het is natuurlijk maar de vraag of je je dan ook echt stil voelt, maar ook die beweging kan je waarnemen als je je in stilte op jezelf kan afstemmen.

En over beweging gesproken, momenteel is De Ploeg volop in beweging om meer kunstenaars aan te trekken en het aanbod van de kunst te verbreden met andere disciplines zoals fotografie en dichtkunst. Maarten Dalstra zal als gastexposant zijn verbeelde visie op Stilte weergeven in schilderijen, Renée Luth zal als gastexposant haar foto’s exposeren en tijdens de opening een gedicht voordragen.

Stilte als inspiratiebron op een daarvoor prachtig passende plek in het MKTA zal een gevarieerde expositie vormen.

Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5 Ter Apel

Openingstijden:
Dinsdag tot en met zaterdag van 11.00-17.00 uur.
Zon en feestdagen van 13.00 tot 17.00 uur

Oud stadsdichter van Stad, Renée Luth maakte speciaal voor de opening dit gedicht:

Klooster Ter Apel

tussen eeuwenoude kloostermuren
bewaart stilte zich gemakkelijker
ingemetselde zelfinkeer
een monnik wist destijds wellicht
nog amper welke stem van zichzelf en welke van zijn god
zodra stilte zich diep genoeg
in zijn habijt had genesteld
het lijden in zwijgen of psalm
aanbeden
leven een tempel voor eenvoud

nu

schuilt stilte hier nog steeds
tussen muizenissen
is de stilte zelf een god
geworden
aanbeden door bezoekers
van buiten
daar waar de wereld raast
en rumoert
tijd de weg kwijtraakt in
eeuwig verlichte straten
een wereld waar alles nieuw
moet
het lijden wordt verward met
een knagend verlangen naar meer
een stilte wordt verward met
leegte

buiten deze muren snijden
de ploegen en snelwegen het landschap los van hemel
de luchten kolkende wolken
de horizon loopt steeds verder
van ons vandaan

maar dan het klooster
weer te vinden
omringd door bomen in gebed  voor
weergoden
bij binnenkomst doopt de oudheid
jouw blik in zwijgen
draagt je over de drempel
van een geloof
dat alles stil mag staan
stil mag zijn

Renée Luth

Adres

Groninger Kunstkring De Ploeg
p.a. Albert Harkemaweg 7, 9831 SV Aduard

Email Ons

info@groningerkunstkringdeploeg.nl