Ploeglid worden

De Groninger kunstkring De Ploeg is een kunstenaarsvereniging die al bestaat vanaf 1918 met leden uit de stad Groningen en de ommelanden. Het raakvlak dat de afzonderlijke ploegleden met elkaar hebben is hun kunstenaarschap en hun beeldend werk. Er is zoals in vele kunstenaarsinitiatieven van nu geen sprake meer van een gezamenlijke stijl of beeldende richting. Binnen de vereniging tref je dan ook kunst van allerlei snit. De Ploegers exposeren jaarlijks samen zowel binnen als buiten de provincie Groningen.

Lid worden

Voor het aanvragen van het lidmaatschap dient u een aanvraag in, waarin opgenomen uw motivatie om u bij De Ploeg te willen aansluiten en stuur 5 digitale afbeeldingen van uw werk mee. De ballotagecommissie beoordeelt uw werk. Deze commissie, bestaande uit 3 of meer leden, brengt een zeer zwaar wegend, maar niet bindend advies uit aan het bestuur, waarop deze zal beslissen over aanname of afwijzing van de kandidaat. Via het bestuur ontvangt u de uitslag. Daarover kan niet worden gecorrespondeerd. Als richtlijn voor de beoordeling hanteert de commissie als criteria: Innovatief, creatief, blijk geven van beeldende visie, techniek, samenhang, bewust gekozen vorm, originaliteit, uitvoering en kwaliteit. Tevens moet er bereidheid zijn om deel te nemen aan exposities en andere activiteiten. De kandidaat moet geschikt bevonden worden om binnen de Ploeg te passen en te functioneren.
Alle soorten scheppende kunstenaars kunnen lid worden; dat geldt ook voor dichters, schrijvers en regisseurs.

De contributie voor leden, kunstenaars bedraagt € 110,00 per jaar.

Voor informatie over het lidmaatschap en al uw andere vragen kunt u contact opnemen met:

Groninger Kunstkring “De Ploeg”
p.a. Albert Harkemaweg 7, 9831 SV Aduard
of: Mail ons

Organisatie
De statuten van De Ploeg vormen de grondslag van de vereniging. In de loop der tijd zijn de statuten regelmatig aangepast, de laatste wijziging dateert van 21-08-1979. Nieuwe leden ontvangen de statuten bij het ingaan van hun lidmaatschap.

KvK-nummer 40024118

Adres

Groninger Kunstkring De Ploeg
p.a. Albert Harkemaweg 7, 9831 SV Aduard

Email Ons

info@groningerkunstkringdeploeg.nl