In bewaring geving eerste notulenschrift
De Ploeg

22 september 2021

Groninger Archieven
Groningen

Op 22 september is het eerste notulenschrift van De Groninger kunstkring De Ploeg feestelijk in bewaring gegeven aan de Groninger Archieven. Willem Corsius, die het kleinnood bewaarde, vertelde in geuren en kleuren over de geschiedenis van het schrift en de inhoud ervan. Na ondertekening van een document werd het kleinnood overhandigd en wordt het in het archief onder optimale condities voor het nageslacht bewaard.

Adres

Groninger Kunstkring De Ploeg
p.a. Albert Harkemaweg 7, 9831 SV Aduard

Email Ons

info@groningerkunstkringdeploeg.nl