De Groninger kunstkring De Ploeg is een kunstenaars-vereniging die al bestaat vanaf 1918 met leden uit de stad Groningen en de ommelanden. Het raakvlak dat de afzonderlijke ploegleden met elkaar hebben is hun kunstenaarschap en hun beeldend werk. Er is zoals in vele kunstenaarsinitiatieven van nu geen sprake meer van een gezamenlijke stijl of beeldende richting. Binnen de vereniging tref je dan ook kunst van allerlei snit. De Ploegers exposeren jaarlijks samen zowel binnen als buiten de provincie Groningen.

Jubileumboek
De Ploeg 100

Op 13 mei 2018 is het eerste exemplaar van het jubileumboek gepresenteerd tijdens de opening van de grote jubileumtentoonstelling in Kunstlievend genootschap Pictura in Groningen. Nu verkrijgbaar voor iedereen.
(info)

De Ploeg Notulenschrift

Op 22 september is het eerste notulenboek van De Groninger kunstkring De Ploeg feestelijk in bewaring gegeven aan de Groninger Archieven. Willem Corsius, die het kleinnood bewaarde, vertelde in geuren en kleuren over de geschiedenis van het boekje en de inhoud ervan. Na ondertekening van een document werd het kleinnood overhandigd en wordt het in het archief onder optimale condities voor het nageslacht bewaard.

Boek Aizo Betten

Het boek over het leven en werk van Aizo Betten is te koop. Kosten zijn 25 euro. Voor de Ploegers en vrienden van De Ploeg is het boek in de aanbieding voor 12,50 euro en te bestellen bij Janny van de Woude (info@groningerkunstkringdeploeg.nl)

Nieuw Ploegboekje

Er is een nieuw Ploegboekje uitgekomen met informatie over alle ploegleden en is gratis verkrijgbaar bij de komende Ploeg-tentoonstellingen.

Carolien ten Bruggencate

schreef in het boek “De Ploeg 85 jaar”
het volgende:

Kijken met ‘Ploeg-ogen’
“Groningen is niet het land waar mijn wortels liggen; toen ik hier in 1980 kwam wonen, moest ik daarom nog een band met mijn nieuwe omgeving krijgen. Die ontwikkelde zich geleidelijk en dat kwam mede door de kunstenaars van De Ploeg. Via hun kunstwerken begon ik oog en waardering te krijgen voor het Groningse landschap: voor de hoge lucht, de verre einder, de uitgestrektheid van de bouwlanden, de rechte voren in de klei of de kronkelende maren, en de frisse, heldere kleuren.
Kortom, in Groningen kun je niet om De Ploeg heen. In 1993 werkte ik mee aan de jubileumuitgave De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger Kunstkring. Ik maakte kennis met het verenigingsleven van kunstenaars die door de naoorlogse kunstkritiek altijd in de schaduw van illustere voorgangers als Dijkstra, Altink, Wiegers en Werkman waren gesteld. Na enige tijd ontdekte ik dat de huidige Ploeg in functie en doelstellingen helemaal niet verschilt van de kunstkring in 1918. Kunstenaars, die in principe een solistisch beroep uitoefenen, vinden elkaar nog steeds in collegiaal contact en in gezamenlijke exposities. Artistieke vernieuwing stond en staat daarbij niet voorop; aan ontmoeting bestaat na 85 jaar daarentegen nog steeds grote behoefte.”