Groninger kunstkring De Ploeg

De Groninger kunstkring De Ploeg is een kunstenaarsvereniging die al bestaat vanaf 1918 met leden uit de stad Groningen en de ommelanden.

Het raakvlak dat de afzonderlijke ploegleden met elkaar hebben is hun kunstenaarschap en hun beeldend werk. Er is zoals in vele kunstenaarsinitiatieven van nu geen sprake meer van een gezamenlijke stijl of beeldende richting. Binnen de vereniging tref je dan ook kunst van allerlei snit. De Ploegers exposeren jaarlijks samen zowel binnen als buiten de provincie Groningen.

Organisatie

De statuten van De Ploeg vormen de grondslag van de vereniging. In de loop der tijd zijn de statuten regelmatig aangepast, de laatste wijziging dateert van 21-08-1979. Nieuwe leden ontvangen de statuten bij het ingaan van hun lidmaatschap.

KvK-nummer 40024118

Adres

Groninger Kunstkring De Ploeg
p.a. Albert Harkemaweg 7, 9831 SV Aduard

Email Ons

info@groningerkunstkringdeploeg.nl