De Ploeg 100

Verkoop adressen:

Museum Wierdenland
in Ezinge
Landgoed Verhildersum
in Leens
Hoogeland Museum
in Warffum
Veenkoloniaal Museum
in Veendam
Museum De Oude Wolden
in Bellingwolde
Landgoed Fraeylemaborg
in Slochteren
Museum De Buitenplaats
in Eelde
Museum Belvedère
in Heerenveen
Boekhandel Godert Walter
in Groningen
Boekhandel van der Velde
in Groningen (Aa-kerkhof en Waagplein)
Richard ter Borg
in Groningen
Boekhandel Boomker
in Haren
Boekhandel Bruna
in Groningen (Helpman), Winsum en Zuidlaren
Boekhandel Daan Nijman
in Roden

En in de ateliers bij verschillende Ploegleden

De uitgave van het jubileumboek “De Ploeg 100” is mede mogelijk gemaakt door Stichting Beringer Hazewinkel, Stichting Huis van de Groninger cultuur, de Vrienden van De Ploeg en de leden van de Groninger kunstkring De Ploeg.

De Ploegleden van nu zijn in beeld gebracht op een foto uit 1930. Zo begint het boek waarin de Ploeg van toen en nu samen komen. Het boek bevat uniek historisch materiaal. De nog nooit eerder gepubliceerde notulen van de eerste jaren zijn er namelijk in afgedrukt.

In de notulen van 1918 kunt u precies lezen hoe het toeging binnen de net opgerichte vereniging.

De handgeschreven notulen van 1918 tot 1922 zijn integraal afgedrukt en voor de leesbaarheid geheel ontcijferd.

Na het lezen van de eerste notulen wordt duidelijk wat er na honderd jaar anders is. Maar vooral opvallend is dat de tijdgeest in de vereniging schijnbaar stil heeft gestaan. De discussies over hoe en het aanpakken van bepaalde zaken zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Zo ook gelukkig met de onderlinge band tussen de leden.

Door het rubriceren van de huidige Ploegactiviteiten wordt het verschil van de vereniging van nu en toen in beeld gebracht.

Veel Ploeg-projecten worden belicht en zijn verrijkt met mooie foto’s.

Met name de Buitendagen zijn voor de Ploegleden belangrijk. Het samenkomen en ‘en plein air’ werken.

In de afgelopen jaren is er regelmatig gepubliceerd, ook hiervoor is in het boek aandacht..

Alle leden zijn vertegenwoordigd elk op twee door hen zelf ingevulde pagina’s.

De Ploegleden zijn geïnterviewd door Klaas van der Meulen. Deze vaak zeer persoonlijke en openhartige verhalen zijn ook te lezen op de pagina’s van de Ploegleden.

De Ploeg 100

In een bescheiden oplage is het Jubileumboek De Ploeg 100 door de vereniging uitgegeven. Er is al veel geschreven over de kunst en de Ploegleden uit de eerste jaren. Maar er is meer, de kunstenaarsvereniging bestaat nu honderd jaar en tussen toen en nu is er veel gebeurd. Het is een wonder dat De Ploeg nog steeds bestaat. De vele schermutselingen en de diverse afsplitsingen die reeds ter ziele zijn, hebben schijnbaar geen invloed gehad op de levenskracht van De Ploeg.
Wat is de kracht die De Ploeg springlevend houdt? Dat is de vraag waarover het gaat in ons jubileum boek. Er wordt vanuit het nu naar het verleden gekeken. De eerste handgeschreven notulen tussen 1918 en 1922 geven een helder beeld hoe er toen gedacht, vergaderd en gehandeld werd. Opvallend is dat er na honderd jaar nauwelijks iets veranderd is en misschien schuilt daarin wel het geheim.
Op 13 mei 2018 is het eerste exemplaar van het jubileumboek gepresenteerd tijdens de opening van de grote jubileum-tentoonstelling in Kunstlievend genootschap Pictura in Groningen.
De verkoopprijs is 19,95 euro excl. verzendkosten.
Wilt u het jubileumboek, online bestellen stuur dan een mail of brief naar:

Groninger kunstkring De Ploeg
p.a. Maluslaan 80,
9741 LN Groningen
of: Mail ons