Het Jubileumboek De Ploeg 100
In een bescheiden oplage verschijnt het Jubileumboek De Ploeg 100. Er is al veel geschreven over de kunst en de Ploegleden uit de eerste jaren. Maar er is meer, de kunstenaarsvereniging bestaat nu honderd jaar en tussen toen en nu is er veel gebeurd. Het is een wonder dat De Ploeg nog steeds bestaat. De vele schermutselingen en de diverse afsplitsingen die reeds ter ziele zijn, hebben schijnbaar geen invloed gehad op de levenskracht van De Ploeg.
Wat is de kracht die De Ploeg springlevend houdt? Dat is de vraag waarover het gaat in ons jubileum boek. Er wordt vanuit het nu naar het verleden gekeken. De eerste handgeschreven notulen tussen 1918 en 1922 geven een helder beeld hoe er toen gedacht, vergaderd en gehandeld werd. Opvallend is dat er na honderd jaar nauwelijks iets veranderd is en misschien schuilt daarin wel het geheim.
Op 13 mei 2018 wordt het eerste exemplaar van het jubileumboek gepresenteerd tijdens de opening van de grote jubileum-tentoonstelling in Kunstlievend genootschap Pictura in Groningen. Daarna is het verkrijgbaar voor iedereen.
De verkoopprijs is 19,95 euro excl. verzendkosten.
Wilt u alvast intekenen voor het jubileumboek, stuur dan een mail of brief naar:

Groninger kunstkring De Ploeg
p.a. Grote Leliestraat 20
9712 SW Groningen
of: Mail ons

De uitgave van het jubileumboek "De Ploeg 100" wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Beringer Hazewinkel, Stichting Huis van de Groninger cultuur, de Vrienden van De Ploeg en de leden van de Groninger kunstkring De Ploeg.